Οι δράσεις του έργου

 

Προπαρασκευαστική Δράση: Τεχνική προετοιμασία του συστήματος συλλογής πρώτων υλών και της εγκατάστασης του συστήματος

Δράσεις υλοποίησης

  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση του συστήματος βιοδιυλιστηρίου και του συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας αυτού
  • Δοκιμή λειτουργίας και βελτιστοποίηση του συστήματος βιοδιυλιστηρίου
  • Αξιολόγηση της απόδοσης των μιγμάτων καυσίμων με την παραγόμενη αιθανόλη σε κινητήρες
  • Οικονομική μελέτη σκοπιμότητας
  • Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CIRCforBIO
  • Επίδειξη του καινοτόμου συστήματος βιοδιυλιστηρίου μέσω βιωματικών εργαστηρίων κυκλικής οικονομίας
  • Επαναληψιμότητα και δυνατότητα μεταφοράς του συστήματος

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου

Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων

Διαχείριση έργου

diagramma circ for bio06

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe