Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 12:19

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 1/09/2017 ΕΩΣ 30/06/2018 ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση έργου από 01-09-2017 έως 30-06-2018 για τον καθαρισμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου, προκηρύσσει μια θέση. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Τετάρτη 06/09/2017

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση με πλήρη στοιχεία του υποψήφιου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Εκκαθαριστικό Εφορίας οικονομικού έτους 2016
  • Φωτοτυπία Δελτίου Ανεργίας
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί θα αφορά το διάστημα από την υπογραφή της μέχρι και τις 30-06-2018.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στο ανωτέρω Σχολείο στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Λαυρεωτικής

Λουκάς Δημήτρης

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big