fb   youtube

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς και η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμητρα Πάλλη σας προσκαλούν την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 στις 5:00 μ.μ. στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Μηχανουργείο (Λιμάνι Λαυρίου) για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Κ.Α.Π.Η. Λαυρίου.

Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά

Εγκρίθηκαν δύο σημαντικά έργα για το Δήμο Λαυρεωτικής

pdfΤο πρώτο: H ανάπλαση της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, κάθετων δρόμων και όμορων πλατειών εντός σχεδίου της πόλης Κερατέας, ύψους 5.200.000 ευρώ

pdfΤο δεύτερο: H αποχέτευση του οικισμού Ποσειδωνία, ύψους 7.181.005 ευρώ

Αυτή είναι και η μόνη μας απάντηση σε κάποιους που, λόγω πανικού, αμφισβητούν την πατρότητα των έργων…
Εμείς ΣυνεχίΖΟΥΜΕ! Για τη Λαυρεωτική που μας αξίζει!

Την Τετάρτη 16/1/2019 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λαυρίου, η σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης για το Έργο που αφορά την Κατασκευή Ποδοσφαιρικού Τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο «Παναγιώτης Βογιατζής» μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και Περιφερειακού Συμβούλου Σπύρου Πάντζα.

Οι επιβλέποντες μηχανικοί του Δήμου ενημέρωσαν την Επιτροπή , για τα τεχνικά προβλήματα, που ανέκυψαν κατά την εκτέλεσή του. Το σημαντικότερο από αυτά, είναι η αδυναμία της υπάρχουσας υπόβασης να παροχετεύσει τα βρόχινα νερά. Η δυνατότητα αυτή, αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα  νέας γενιάς, ο οποίος θα μπορεί να πιστοποιηθεί από την FIFA. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις η επιτροπή  αποδέχτηκε, ότι η μη αντιμετώπιση του προβλήματος και η συνέχιση του έργου θα οδηγούσε στην κατασκευή ενός έργου εκτός προδιαγραφών, με μικρό λειτουργικό χρόνο, και με συνθήκες μειωμένης ασφάλειας για τους αθλητές.

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί Μελέτη Συστήματος Απορροής λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής, η οποία έχει παραδοθεί στη Τεχνική Υπηρεσία και θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ενσωμάτωσης της στο υπό εκτέλεση έργο, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα.

 

Σας  καλούμε  στην 1η Συνεδρίαση  του  Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας  Αγίου  Κωνσταντίνου που  θα  πραγματοποιηθεί  την  Πέμπτη 17 /01/ 2019 και  ώρα  17:30 στο  πρώην Δημοτικό  Σχολείο  με το  ακόλουθο  θέμα  Ημερήσιας  Διάταξης :

Ενημέρωση  Προέδρου.

1-Ληψη απόφασης για την ανάπλαση και αναβάθμιση των 2 (δύο) υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ, που βρίσκονται δεξιά επί της οδού Μαρώνειας, με σκοπό την εκ’ νέου λειτουργία τους.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΪΛΑΣ   ΝΙΚΗΤΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαυρεωτικής -πληροφορίες στα τηλέφωνα :2299320210 & 2299320228- σας ενημερώνει ότι άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στο ΤΑΧΙS για την υποβολή των αιτήσεων καταβολής του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης στους δικαιούχους για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.

Οι δικαιούχοι μπαίνοντας στην ειδική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας «www.aade.gr» με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στο TAXIS, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους.

 • Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15.01.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 15.02.2019.
 • Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16.1.2019 έως 31.5.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 28.6.2019.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, παρέχεται το δικαίωμα στον αιτούντα να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης μέχρι 15.7.2019 και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, τότε το επίδομα καταβληθεί έως 11.10.2019.

Το φετινό ποσό της επιδότησης είναι αυξημένο σε σχέση με αυτό που δόθηκε πέρυσι. Συγκεκριμένα, από 0,125€ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που ήταν πέρυσι, το φετινό ποσό αυξάνεται στο 0,160 € ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης.

Τα περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους αυξάνονται από 100.000€ σε 130.000€ για τους άγαμους και από 200.000€ σε 250.000€ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Συγκεκριμένα, με βάση την υπουργική απόφαση, δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:

α) Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000€ για άγαμο, 20.000€ για έγγαμο και 22.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε τέκνο.

β) Ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000€ για τους άγαμους και το ποσό των 250.000€ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαυρεωτικής -πληροφορίες στα τηλέφωνα :2299320210 & 2299320228- σας ενημερώνει για το  επίδομα στέγασης – ενοικίου .

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.

Ως Ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται: α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που έχει υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, η οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
                          

Συνολικό εισόδημα: το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, κατά το τελευταίο φορολογικό έτος. Στο συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

 

Ποσό Επιδόματος Στέγασης – Διάρκεια χορήγησης

Το ποσό του επιδόματος στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, ορίζεται ως ακολούθως:

 • Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ το μήνα
 • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ
 • Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις υπαγωγής του άρθρου 11 της παρούσης και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:

 1. Εισοδηματικά κριτήρια
 • Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 8.000 ευρώ.
 • Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
 1. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

3.Κριτήρια διαμονής


O δικαιούχος του επιδόματος και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε έτη (5).

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 1. Υποβολή αίτησης: Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. και στοιχείων που θα αντληθούν από τις υπόλοιπες διασταυρώσεις, υποβάλλεται από τον/ την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος,χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnetτης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Σε περίπτωση ωφελούμενης μονάδας που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών της ωφελούμενης μονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επεξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους TAXISnet για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. και στοιχείων που θα αντληθούν από τις υπόλοιπες διασταυρώσεις. Η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων μελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης.

Για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του νόμου δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου.

Σε περίπτωση που στη σύνθεση του νοικοκυριού, όπως αυτή απεικονίζεται στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους, προκύψει φιλοξενούμενο μέλος, το οποίο είναι άγνωστο στον αιτούντα, ο τελευταίος δύναται να το εξαιρέσει, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή που θα είναι διαθέσιμη στο σύστημα. Η επιλογή αυτή συνιστά καταγγελία προς την οικεία ΔΟΥ σε βάρος του εμφαινόμενου ως φιλοξενούμενου περί ψευδούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στη συνέχεια ο αιτών δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


 1. Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2001(κλάσεως 2022) και διαμένουν στο Δήμο Λαυρεωτικής

   του Νομού Αττικής , υποχρεούνται να καταθέσουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο        

  Ανατολικής Αττικής Δελτίο Απογραφής από 02 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 01 Απριλίου 2019.

 1. Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες , είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

                     Κατά την προσέλευσή τους , θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα , πρωτότυπα ή ευκρινή                    φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών :

α. Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

         β. Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

         γ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται και από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.

         δ. Σχετική ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

             Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές

   κυρώσεις για τους παραβάτες (μηνιαία ή δίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση σε περίπτωση εκπρόθεσμής ή μη υποβολής αντίστοιχα).

 1. Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Στρατολογικό Γραφείο Ανατολικής Αττικής (2131501720,2131501721,2131501723,2131501725,2131501727, 2131501730),στα κατά τόπους ΚΕΠ (22920-24850 Δ.Ε Λαυρεωτικής, 22990-69099 Δ.Ε Κερατέας) ή στο Δήμο Λαυρεωτικής και στην αρμόδια υπάλληλο Βικελή Νεκταρία(τηλέφωνο επικοινωνίας 22923-20122).

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Τα σχολεία του Δήμου Λαυρεωτικής θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2019 σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών.

Σελίδα 1 από 88
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big