Εγγραφή στο newsletter

Θέμα:  Πρόσκληση στην 28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα  διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 9η  Δεκεμβρίου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18:30, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

         

 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών διαφήμισης Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021.
 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών τελών κοινόχρηστων χώρων Λαυρεωτικής έτους 2021 και τρόπου καταβολής αυτών.
 2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών για τη χρήση κτημάτων, έργων και υπηρεσιών έτους 2021.
 3. Λήψη απόφασης περί επιβολής και καθορισμού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ) έτους 2021.
 4. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2021.
 5. Λήψη απόφασης για Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης   Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
 6. Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης επί αιτήσεων των κ.κ. Χρήστου και Μαρίας Μανούρα
 7. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση απόρων του Δήμου Λαυρεωτικής.

                                                                            

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).


   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Σας καλούμε στην 27η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 2η  Δεκεμβρίου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18:30, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2020, για τον έλεγχο του υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης για την Κατανομή Φ.Η.Χ.-2ηδόση- στη ¨Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  στη ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨ του Δήμου Λαυρεωτικής.
 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της με αριθμό εισαγ. ΠΡ15860/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση»
 4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της με αριθμό εισαγ. ΠΡ15861/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση  σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για την α) άσκηση αγωγής κατά των εταιρειών ‘’ENERGA POWER TRADING A.E’’, ‘’ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΙΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.’’, HELLAS POWER Α.Ε’’ και του Αριστείδη ΦΛΏΡΟΥ,Β) λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης κλπ, κατά των ανωτέρω και οπουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρου φυσικού προσώπου».
 6. Λήψη απόφασης για απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου Κερατέας.
 7. Λήψη απόφασης για καταγγελία – λύση σύμβασης εντολής αορίστου χρόνου
 8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω παραχώρησης τους στη ΔΕΥΑΤΗΛ

                                                                                           

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σήμερα, Τετάρτη 25/11/20, ο Δήμος Λαυρεωτικής κατέθεσε πρόταση για τη δημιουργία Γεωπάρκου στο Δήμο μας στην Ελληνική Επιτροπή της Unesco.
Η πρόταση κατατέθηκε μετά από πολύμηνη εργασία από στελέχη του ΕΑΓΜΕ, της ΔΑΝΕΤΑΛ Α.Ε. και του Δήμου Λαυρεωτικής.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς δήλωσε:
❝Ο Δήμος στηρίζει την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, που είχε ξεκινήσει από το 2010, για να ολοκληρωθεί η σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής στην UNESCO, προκειμένου να ενταχθεί στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.
Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. και τον Πρόεδρο της ΔΑΝΕΤΑΛ -και Αντιδήμαρχο- Χάρη Ζαγουρή, τα στελέχη του ΕΑΓΜΕ, τους συνεργάτες μου που δούλεψαν γι΄αυτό το σκοπό καθώς και όσους στήριξαν αυτή την προσπάθεια.❞
 
 
1
2
 
unesco_lavreotiki{/gallery}
 
 
 

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής) πληροφορεί τους κατοίκους του Αγίου Κωνσταντίνου ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης την Τετάρτη 25.11.2020.

Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 8.00 π.μ. έως τις 16:00μ.μ.  και έχει προγραμματιστεί προκειμένου συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. να καθαρίσει την Δεξαμενή Υδροδότησης του Αγίου Κωνσταντίνου.

Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Εγκρίθηκε εχθές ομόφωνα από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων η μελέτη αποκατάστασης της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου, που είχε εκπονήσει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής  Στην παρουσίαση της μελέτης στο Κ.Σ.Ν.Μ., η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συμμετείχαν ο αντιπρύτανης του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Σαπουντζάκης Ευάγγελος, με άλλους καθηγητές της Σχολής, καθώς και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Λουκάς Δημήτρης και η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κα Μαγγενάκη Αναστασία. Ο Δήμαρχος, Δημήτρης Λουκάς, δήλωσε: « Η Γαλλική Σκάλα είναι ένα εμβληματικό μνημείο για τον Δήμο μας και ειδικά για την πόλη του Λαυρίου, καθώς βρίσκεται στην είσοδό της. Εκτός από την αναστήλωσή της, έχει προγραμματιστεί και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτής, ώστε να αποδώσουμε στις μεταγενέστερες γενιές του τόπου μας, ως ιστορική μνήμη, το σύμβολο αυτό της εργασίας και των αγώνων των παλαιών μεταλλωρύχων του Δήμου μας. Η συνέχεια θα είναι η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και κατόπιν η δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου».

Ο Δήμος Λαυρεωτικής συμβαδίζοντας με τις ανάγκες τις σύγχρονης εποχής, είναι ένας από τους 96 Δήμους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα myKEPlive, μια ειδική σύγχρονη πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης από υπαλλήλους των ΚΕΠ.  

Στόχος του myKEPlive είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων μέσω βιντεοκλήσης από το κινητό ή τον υπολογιστή. Οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

 • Πληροφόρηση – αίτηση
 • Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
 • Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία
 • Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας

Συνδεθείτε με τους κωδικούς TAXISnet στο mykeplive.gov.gr ή στο www.gov.gr στην κατηγορία υπηρεσιών Πολίτης και Καθημερινότητα και εξυπηρετηθείτε στα ΚΕΠ εξ αποστάσεως ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε τη θεματική κατηγορία υπηρεσιών για την οποία θέλετε να εξυπηρετηθείτε.
 2. Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα για το ραντεβού σας.
 3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ολοκληρώστε την κράτηση.
 4. Την ημέρα και ώρα του ραντεβού σας συνδεθείτε με βιντεοκλήση και εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο του ΚΕΠ.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ αξιοποιώντας τις υπηρεσίες των ΚΕΠ εξ αποστάσεως.

MYKEPLIVE 1

MYKEPLIVE 2

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,
 
Οι πρόσφατες αποφάσεις για τον περιορισμό της διάδοσης του Covid 19, απαγόρευσαν την θηρευτική και αλιευτική δραστηριότητα.
Μας προξένησε εντύπωση το γεγονός αυτό, καθώς η θηρευτική δραστηριότητα έχει ποικίλες και ευεργετικές συνέπειες στους θηρευτές αλλά και στα οικοσυστήματα.
 
Πρόκειται περί αθλήματος εντός του φυσικού περιβάλλοντος (σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του κράτους, όπως εκφράζονται από τον Δασικό Κώδικα Ν.Δ. 86/1969, άρθρο 251 παρ. 1. «Η θήρα επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα, καθ’ όλη την Επικράτεια, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα») το οποίο συνδυάζει την σωματική άσκηση με την πνευματική επεξεργασία. Προσφέρει υγεία, ευεξία και ψυχική ηρεμία στον κυνηγό. Όλα αυτά συμβάλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος προστατεύοντας από τις εποχιακές λοιμώξεις.
 
Όσον αφορά τα οικοσυστήματα, το κυνήγι προσφέρει ισορροπία στον πληθυσμό επιτρέποντας την ανάπτυξη πολλών οργανισμών, και συμβάλλοντας στην βιοποικιλότητα. Προστατεύει οργανισμούς που έχουν αντιμικροβιακή δράση με σημαντική συμβολή στην μη-ανάπτυξη μικροοργανισμών.
Πρόκειται για δραστηριότητα η οποία όχι μόνον δεν επηρεάζει τις υγειονομικές συνθήκες, αλλά αντιθέτως είναι ευεργετική για όλους. Δεν μας είναι κατανοητή η διάκριση έναντι των κυνηγών. Αποτελεί άσκηση αθλητικής δραστηριότητας με όλες τις προδιαγραφές και συνέπειες αυτού.
 
Η άρση των περιορισμών πρέπει να είναι για όλη την Ελληνική επικράτεια, τυχόν διακρίσεις είναι χωρίς νόημα και μη-κατανοητές. Η θηρευτική δραστηριότητα έχει συγκεκριμένους κανόνες και αδειοδοτήσεις από τις επίσημες αρχές του Κράτους. Αδυνατούμε να καταλάβουμε πως ένας αθλητής Στίβου ή τοξοβολίας μπορεί να ασκήσει τις αθλητικές του συνήθειες σε όλη την Επικράτεια και σε όλα τα αγωνίσματα, ενώ για τους κυνηγούς μπαίνουν απαγορεύσεις και κριτήρια.
 
Θέλουμε να επανέλθουμε στον φυσικό μας χώρο με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Να σημειώσουμε ότι το κυνήγι είναι μοναχικό άθλημα με ελάχιστες και από απόσταση επαφές με άλλους ανθρώπους.
 
Ελπίζουμε η κυβέρνηση να άρει τις απαγορεύσεις που αφορούν την θηρευτική δραστηριότητα. Όπως σταμάτησαν από την Γ. Γ. Α., οι περιορισμοί στις δράσεις του Στίβου, της Τοξοβολίας ανοικτού χώρου, του περιπάτου, της ποδηλασίας και πολλών άλλων αθλημάτων ανοικτού χώρου. Δεν κατανοούμε τις διακρίσεις έναντι των κυνηγών, οι οποίοι συμμετέχουν στην Πολιτική Προστασία εθελοντικά και είναι πάντα έτοιμοι να συνδράμουν τις επίσημες αρχές με την εμπειρία τους.
 
Επιζητούμε την δίκαιη αποκατάσταση, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις εθελοντικές υπηρεσίες με ανιδιοτέλεια και τεράστιο προσωπικό κόστος.
 
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και σας ευχόμαστε δύναμη και υγεία.
 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
Δημήτρης Λουκάς
 
 
 
 

Σήμερα το βράδυ, Δευτέρα 9/11/20 στον ΑΝΤ1 στη 01:15 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ παραγωγής VICE, «Λαύριο: το “Ζωντανό” Μνημείο», παρουσιάζοντας τη σημαντική ιστορία της πόλης, αλλά και της Λαυρεωτικής χερσονήσου.

Mην το χάσουμε!!!

 

Σελίδα 1 από 130
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe