Εγγραφή στο newsletter

           Το  Διοικητικό   Συμβούλιο   του  Ιδρύματος  Αβραμίδη προκηρύσσει   δύο  (2)  υποτροφίες για  το  σχολικό  έτος  2018-2019,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα 2,10  και  11 του  Οργανισμού  του  Ιδρύματος περί  των  σκοπών  αυτού και  τους  όρους  επιλογής  ανακήρυξης  και  χορήγησης  υποτροφιών.

           Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Αβραμίδη , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 επ. του Οργανισμού του (Π.Δγμα από 11/2/1995 – ΦΕΚ 116/Β/1995)  και του άρθρου  56 του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών κλπ  (ν. 4182/2013 – ΦΕΚ 185/Α/2013)  , καλεί  τους αριστούχους  και  πραγματικά  οικονομικά  αδύνατους  μαθητές των β΄/θμιων σχολείων  της  πόλεως  του Λαυρίου σχολ. έτους 2018-2019 , που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτερες και ανώτατες  σχολές  της  χώρας μας   και  περιλαμβάνονται  στα επίσημα αποτελέσματα του αρμοδίου Υπουργείου, να υποβάλουν στα γραφεία του Ιδρύματος, Αθηνάς αριθ. 29, Λαύριο, σχετική αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά,  εώς 30 Νοεμβρίου  2019.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής  καταστάσεως
 2. Δήλωση φόρου  εισοδήματος  και  εκκαθαριστικό  της  Δ.Ο.Υ.  των γονέων και του  υποψηφίου για τα εισοδήματα  που αποκτήθηκαν το προηγούμενο  της αιτήσεως  έτος  χρήσεως.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο  του  απολυτηρίου (βαθμός – διαγωγή.)
 4. Βεβαίωση μονίμου  κατοικίας.
 5. Ποινικό μητρώο.

            Η  Χορήγηση  των  υποτροφιών  χωρίς  διαγωνισμό  με  επιλογή  θα  γίνει  σύμφωνα  με τα κριτήρια που  έχουν  αποφασισθεί   με  την  34/27-3-2006  απόφαση του 

Δ  Σ, έχουν  ανακοινωθεί  με  την  υπ΄αριθμ. 164/27-4-2006  ανακοίνωση και έχουν  τροποποιηθεί με  την  υπ΄αριθμ. Πρωτ.  4070/12-7-2007 απόφαση  του Περιφ. Δ/ντηΠ/θμιας  και Δ/θμιας Εκπ/σης  Αττικής, όπως  τελικώς έχουν επικαιροποιηθεί με την 69/25-5-2015 απόφαση του Δ.Σ.  και  ειδικότερα:

 Α)ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ   ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

 1. Πραγματική Οικονομική  Αδυναμία
 2. Αποφοίτηση από πάσης  φύσεως  Λύκεια Λαυρίου  με  άριστα  (μαθήματα  και

     ήθος)

 1. Εισαγωγή σε  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  της  χώρας    
 2. Μόνιμοι κάτοικοι  Λαυρίου   μετά  των  γονέων  των από  διετίας  τουλάχιστον,    

προτιμουμένων  των διαμενόντων  προ του  θανάτου του Σωτηρίου  Αβραμίδη  (1970).

                       

Β)ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 1. Ανώτατο όριο  ετήσιου  εισοδήματος  50.000,00 €  (προσμετράται   και  το  εισόδημα του  υποτρόφου) ,
 2. Για κάθε  ανήλικο  ή  σπουδάζον ή  αποδεδειγμένως   μη  εργαζόμενο  τέκνο της  οικογένειας (εκτός  του  υποψηφίου  υποτρόφου) και  για  κάθε  προστατευόμενο  μέλος  όπως  αυτό  εμφαίνεται  στη   δήλωση φόρου  εισοδήματος και  το  εκκαθαριστικό  αυτής:

      Αφαίρεση  από  το οικογενειακό  εισόδημα ποσού  3.000,00 €.

 1. Για διαζευγμένες  μητέρες  που  βαρύνονται  με  την επιμέλεια  των  τέκνων και

χήρες  :     αφαίρεση  από  το  οικογενειακό  επίδομα  ποσού 3.000,00 €.

 1. Για άτομα  με ειδικές  ανάγκες  της  οικογένειας του υποτρόφου  (ποσοστό  αναπηρίας  67%  και  άνω)  : αφαίρεση  από  το  οικογενειακό  εισόδημα ποσού  000,00 €
 2. Για κάθε  δέκατο  βαθμού (0,10)  της  κλίμακας  άριστα : αφαίρεση  ποσού 300,00 €  από το  συνολικό  ετήσιο  εισόδημα.

                Ο   Πρόεδρος                                             Ο  Γραμματέας

                   Λουκάς   Ε.  Δημήτριος                          Αρχιμανδρ. Μιχαήλ  Λιούμης

                        Δήμαρχος   Λαυρεωτικής                   Προϊστ. Αγίας Παρασκευής Λαυρίου

ΑΘΗΝΑΣ  29 ΛΑΥΡΙΟ  19 500  ΤΗΛ:  22920 60772 FAX:  22920 60773.

 

 

Δημήτρης Λουκάς: "Συνεργασία, ισότιμη αντιμετώπιση των δημοτικών ενοτήτων και συμμετοχή των πολιτών είναι οι εγγυήσεις για την επόμενη μέρα του Δήμου μας"

 

Ορκιστήκατε για τέταρτη φορά δήμαρχος. Ποια είναι τα συναισθήματα που συνοδεύουν αυτήν την πορεία;

Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ τιμητική αυτή η επιλογή των συμπολιτών μου. Πρόκειται για επιλογή εμπιστοσύνης και ταυτόχρονα για εντολή δουλειάς και έργου. Μετά από τόσα χρόνια δεν έχω πάψει ούτε μια στιγμή να αισθάνομαι εργάτης της αυτοδιοίκησης, να αισθάνομαι την ευθύνη για να δικαιωθεί το κοινό όραμά. Το όραμα της Καινοτομίας και των πολιτών που ενεργά και σταθερά μας στηρίζουν.

Κόπωση δεν έχει επέλθει όλα αυτά τα χρόνια;

Αυτά τα χρόνια μπορεί πέραν της σκληρής δουλειάς και των επιτυχιών να χαρακτηρίζονται και από λάθη, από ολιγωρίες, από μικρές ή μεγάλες απογοητεύσεις. Ποτέ όμως από αίσθημα κόπωσης. Ξέρετε όταν στο τέλος της μέρας ο απολογισμός είναι θετικός δεν νιώθει κανείς κουρασμένος, αλλά δικαιωμένος.

Λένε ότι η μεγάλη παραμονή στην εξουσία αναπτύσσει και φαινόμενα αλαζονείας.

Καταρχάς να υπογραμμίσω ότι  όλοι εμείς οι αυτοδιοικητικοί δεν είμαστε διορισμένοι. Είμαστε εκλεγμένοι και μάλιστα κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κριτικής και ελέγχου επί της καθημερινότητας. Αυτή η σχέση δεν αφήνει περιθώριο για να αναπτυχθούν φαινόμενα αλαζονείας και εξουσιομανίας. Σε αυτή τη σχέση με τους πολίτες ή είσαι εργατικός, αυθεντικός, αποτελεσματικός και διαρκώς ελεγχόμενος ή δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Άλλωστε η μετεκλογική μας πρακτική αποδεικνύει πόσο μακριά κινούμαστε από λογικές αλαζονείας και εξουσίας.

Εννοείτε το άνοιγμα στη διοίκηση του Δήμου και σε άλλες αυτοδιοικητικές δυνάμεις;

Είναι σαφές  ότι με την τελευταία κυβερνητική τροπολογία διευκολύνθηκε πλήρως η διακυβέρνηση του Δήμου μας, σε βαθμό που να μην υπάρχει η ανάγκη αυτού του ανοίγματος. Εμείς όμως κάναμε ένα βήμα παραπάνω, αποδεικνύοντας ότι αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο να ασκούμε διοίκηση, αλλά να ασκούμε την πιο αποτελεσματική διοίκηση. Η Λαυρεωτική είχε την ανάγκη ενός ισχυρού μετώπου γόνιμης συνεργασίας, ενός μετώπου που να ενώνει και την ίδια την κοινωνία, γκρεμίζοντας τις τεχνητές διαχωριστικές γραμμές και παραμερίζοντας κάθε διχαστική λογική. Και αυτό πιστώνεται στη δημοτική μας αρχή, όπως επίσης πιστώνεται και στις δυνάμεις που αντιλήφθηκαν αυτήν την ανάγκη.

Η επικεφαλής της παράραξης « Ενότητα Δημιουργία» άσκησε σφοδρή κριτική στη συνεργασία αυτή.

Κοιτάξτε στο χώρο της αυτοδιοίκησης υπάρχουν δύο επιλογές. Ή κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να διοικήσει, να δουλέψει, να ασκήσει χρήσιμη αντιπολίτευση και να φέρει αποτελέσματα ή επιλέγει να καταγγέλλει διαρκώς, να ασκεί κριτική διαρκώς, να αντιπολιτεύεται στείρα διαρκώς.

Η παράταξη της κ. Μακρή μάλλον έχει επιλέξει το δεύτερο ρόλο, ως συνέχεια της προεκλογικής πρακτικής της.

Για μας είναι σημαντικό να συνθέτουμε και όχι να διχάζουμε, να πολλαπλασιάζουμε δυνάμεις και όχι να διαιρούμαστε και να διαιρούμε. Η Λαυρεωτική σήμερα και οι πολίτες της θεωρούμε ότι έχουν ανάγκη από ένα λόγο ενωτικό και από μια διοίκηση ενωτική.

Λέτε ότι μετά τις εκλογές έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση;

Mα αλίμονο αν δεν γινόταν! Γνωρίζετε ότι προεκλογικά πάντα το κλίμα, η ρητορική και το πλαίσιο είναι έντονα, σκληρά και πολύ αιχμηρά, αν και η παράταξή μας ποτέ δεν μπήκε σε αυτή τη λογική. Μετεκλογικά έχουμε την άποψη ότι πρέπει να αναζητάμε και   τελικά να βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν.

Στην ομιλία της ορκωμοσίας αναφέρατε τρεις προϋποθέσεις προκειμένου ο Δήμος Λαυρεωτικής να προχωρήσει και να κερδίσει αυτά που του αξίζουν.

Ναι φυσικά τόνισα ότι για το μετασχηματισμό του Δήμου είναι αναγκαία τρία στοιχεία. Το πρώτο που διεξοδικά αναλύσαμε είναι η καλή συνεργασία με τις δημοτικές παρατάξεις. Το δεύτερο είναι η ισότιμη μεταχείριση όλων των διοικητικών ενοτήτων του Δήμου μας και όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς, εξαιρέσεις ή διαφορετικές ταχύτητες. Και το τρίτο πολύ σπουδαίο  είναι η διαρκής συμμετοχή των πολιτών. Εμείς δεσμευθήκαμε ότι θα αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία της δημοκρατικής ενημέρωσης, της διαβούλευσης και του ειλικρινούς διαλόγου, ότι θα ενισχύσουμε και θα τονώσουμε το ρόλο των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Με λίγα λόγια: συνεργασία, ισότητα, συμμετοχή!

Τι περιμένουμε την επόμενη μέρα για το Δήμο μας, ποιο είναι το στρατηγικό όραμα για τη Λαυρεωτική;

Mιλάμε για ένα εφικτό στρατηγικό όραμα που συνδέεται με τη διεύρυνση της λειτουργίας του λιμανιού, με το τουριστικό μας προιόν, με την ενοποίηση των αρχαιολογικών μας χώρων και των μνημείων της σύγχρονης ιστορίας, με την ολοκλήρωση των αναπλάσεων των κέντρων του Λαυρίου και της Κερατέας, με την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας, με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα συνοδεύουν αυτήν την αναπτυξιακή πορεία είναι οι εφαρμογές της έξυπνης πόλης, η προστασία του περιβάλλοντος και των δημοσίων αγαθών, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η περεταίρω ενίσχυση του δικτύου αλληλεγγύης του Δήμου μας. 

 

Οι πρώτες προτεραιότητες των 100 πρώτων ημερών, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ποιες είναι;

Είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε αυτά που και προεκλογικά είχαμε θέσει ως προτεραιότητες των πρώτων ημερών. Εργαζόμαστε λοιπόν για την άμεση ολοκλήρωση του έργου οδοποιίας που είχε ξεκινήσει προεκλογικά σε Λαύριο, Κερατέα και οικισμούς, προκειμένου αμέσως μετά να ξεκινήσει η αγροτική οδοποιία στην Κερατέα. Παράλληλα θα προχωρήσουμε σε διαβούλευση με τους πολίτες και λήψη απόφασης από το Κοινοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο για την κυκλοφοριακή μελέτη και την  ανάπλαση του κεντρικού συγκοινωνιακού άξονα της Κερατέας, των πλατειών και για το open mall. Σε διαβούλευση και η λήψη απόφασης για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λαυρίου και Αγίου Κωνσταντίνου. Σε διαβούλευση και λήψη απόφασης για τον Κανονισμό Λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων. Στην αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων. Στην απόφαση ανανέωσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου. Στην αγορά οικοπέδου στο λιμάνι 2,5 στρεμμάτων για την υποστήριξη της λειτουργίας του λιμένα Στην κύρωση της Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Κερατέας και στην έγκριση 3 πολεοδομικών μελετών για Άνω Όρια -Πράσινη Αλεπού του Λαυρίου, Αγία Μαρίνα – Πανόραμα- Τουρκολίμανο και Περιγιάλι- Τσονίμα – Τρεχαντιέρα.

Όπως αντιλαμβάνεστε πατάμε στο στέρεο έδαφος της δουλειάς που έγινε στην προηγούμενη θητεία και συνεχίζουμε δυναμικά και οργανωμένα στην επόμενη. Χωρίς ανάσα!

Στα πλαίσια της Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, τα παιδιά που φοιτούν στο Ειδικό Σχολείο Λαυρίου, επισκέφθηκαν το Κλειστό Γυμναστήριο της πόλης.

Ο  Προϊστάμενος του τμήματος Αθλητισμού του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ», κος Πανταζής Κωνσταντίνος  καλωσόρισε τα παιδιά και ευχαρίστησε τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Γυμναστικού Συλλόγου Λαυρίου και του ΝΠΔΔ «Θορικός», οι οποίοι γνώρισαν στα παιδιά διάφορα αθλήματα  και επεσήμαναν τη σημαντική αξία της άθλησης.

Οι μικροί μαθητές συμμετείχαν ενεργά και έδωσαν το μήνυμα ότι η άθληση είναι για όλους.

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» και το Βιοτεχνικό  Βιομηχανικό  Εκπαιδευτικό  Μουσείο διοργανώνουν φέτος το εργαστήρι με τίτλο «Ομάδα δημιουργικών δραστηριοτήτων -Τεχνοκυψέλη» που απευθύνεται σε παιδιά 6-8 ετών. Το εργαστήρι ξεκινά την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη, ώρα 17:00-19:00 στο χώρο του Συνδέσμου (Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 55-Κεντρική πλατεία Κερατέας).

Την πρώτη φορά θα γίνει γενική ενημέρωση για την υλοποίηση του εργαστηρίου η οποία είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Η Τεχνοκυψέλη είναι μια παρέα που αγαπά το παιχνίδι, την εξερεύνηση και τη δημιουργία. Με αφορμή θέματα από την καθημερινή ζωή και τον κόσμο που μας περιβάλλει, τα διάφορα μέσα, όπως το κείμενο, η μουσική, η εικόνα, η κινούμενη εικόνα, το αντικείμενο, προσεγγίζονται τόσο ως «πρώτη ύλη» όσο και ως «προϊόν», και το παιχνίδι, η αναζήτηση, η παρατήρηση, ο πειραματισμός, το πρόβλημα και η λύση του βιώνονται ως τρόποι αλληλεπίδρασης με το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον . Σκοπός είναι να έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να εκφράζονται, να συνεργάζονται και να καλλιεργούν τις ικανότητές τους ελεύθερα, μέσα από εμπειρίες που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους με τρόπο χαλαρωτικό και ψυχαγωγικό.

 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 6972351959 – 6984912459 και στο email: xrisi_tomi@hotmail.gr.

Η πολεοδομική οργάνωση  του Λαυρίου παντρεύει με τον πλέον ορθολογικό τρόπο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη των ταυτοτικών χαρακτηριστικών της πόλης και την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Χθες στο Δημαρχείο Κερατέας μετά την δέσμευση του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ στελεχών του Δήμου Λαυρεωτικής και της ΔΕΔΔΗΕ.

Συμμετείχαν ο Διευθυντής της ΔΕΔΔΗΕ κ. Κώτσαλος Γεώργιος με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Αδάμης, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Κων/νος Λεβαντής, Σταύρος Κρητικός,  Αρετούσα Μακρή, και τα στελέχη της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού.

Μετά από δίωρη διεξοδική ανταλλαγή απόψεων ,προτάσεων και διερεύνησης τρόπων επίλυσης του προβλήματος κατέληξαν στα εξής :

1.Σε ότι αφορά τα προβλήματα που προέρχονται από την υψηλή τάση , ο Δήμος θα εντείνει την πίεση του προς τον ΑΔΜΗΕ  για άμεση επίλυση .

2.Σε ότι αφορά την ΔΕΔΔΗΕ ,δεσμεύτηκε ότι από την επόμενη εβδομάδα 14/10/19, θα διαθέσει συνεργείο αποκλειστικά για την συντήρηση /αναβάθμιση των περίπου 50 υποσταθμών που καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής .

3.Θα μας κοινοποιηθεί το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα αυτής της επέμβασης ώστε σε συνεργασία με την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

4.Αντίστοιχα  θα υπάρχει συνεργασία από κοινού για τα προβλήματα ΦΟΠ(δημοτικός φωτισμός) σε περιοχές που έχουν εντοπισθεί συχνά προβλήματα .

Επειδή το πρόβλημα των διακοπών στην περιοχή του Δήμου μας είναι πλέον έντονο,  έχει γίνει κατανοητό σε όλα τα επίπεδα ότι οι λύσεις πρέπει να είναι άμεσες .

Με πνεύμα συνεργασίας μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Δήμου και την καθημερινή παρακολούθηση από την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την   επίλυση του  προβλήματος.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα τμήματα Άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. “Θορικός” Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2019-2020. Τα προγράμματα ξεκινούν την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και απευθύνονται σε άντρες και γυναίκες που είναι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής.

Τα αθλητικά προγράμματα υλοποιούνται από εξειδικευμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής με σκοπό να προάγουν την καλή φυσική, ψυχική και κοινωνική κατάσταση και είναι τα εξής:

 

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ (κάτω των 18 ετών)

 • Μυϊκή Ενδυνάμωση
 • Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής (ΑΜΕΑ)
 • Fitness/ Total Body         
 • Προετοιμασία Υποψηφίων Σχολών
 • Dance Cardio
 • Προσχολική Αγωγή στους παιδικούς σταθμούς
 • Pilates
 
 • Fat Burning
 
 • Crossfit
 
 • Hips/ Abs
 
 • Γενική Γυμναστική
 
 • Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία (ΚΑΠΗ)
 

                                                                                                                               

Ακολουθεί το πρόγραμμα των μαθημάτων για την περίοδο 2019-2020

 

 

 

 

Ν.Π.Δ.Δ. “ΘΟΡΙΚΟΣ” Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

 

 

ΩΡΕΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

ΤΡΙΤΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ/ ΩΡΕΣ

09:00-22:00

 

ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

 

 

ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

 

 

ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

 

 

ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

 

 

ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

 

09:00-13:00

ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

 

9:00-10:00

 

FITNESS

TOTAL BODY

 

PILATES

 

FITNESS

TOTAL BODY

 

PILATES

 

FITNESS

TOTAL BODY

 

09:00-10:00

FAT BURNING

10:00-11:00

 

PILATES

 

 

PILATES

 

PILATES

10:00-11:00

PILATES

16:00-17:00

PILATES

FAT BURNING

PILATES

FAT BURNING

PILATES

11:00-12:00

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

17:00-18:00

PILATES

PILATES

PILATES

PILATES

PILATES

12:00-13:00

PILATES

18:00-19:00

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

13:00-14:00

PILATES

19:00-20:00

FITNESS

TOTAL BODY

PILATES

FITNESS

TOTAL BODY

PILATES

FITNESS

TOTAL BODY

 

20:00-21:00

CROSSFIT

PILATES

CROSSFIT

PILATES

CROSSFIT

 

21:00-22:00

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 

Ν.Π.Δ.Δ. “ΘΟΡΙΚΟΣ” Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

 

 

    ΩΡΕΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

    ΤΡΙΤΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 ΠΕΜΠΤΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00-10:00

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ

FITNESS/

TOTAL BODY

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ

FITNESS/

TOTAL BODY

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ

10:00-11:00

FITNESS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ

FITNESS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ

FITNESS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

11:00-12:00

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ

FITNESS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ

FITNESS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ

16:00-17:00

FITNESS

TOTAL BODY

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

FITNESS

TOTAL BODY

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

FITNESS

TOTAL BODY

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

17:00-18:00

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

18:00-19:00

 

DANCE CARDIO/ FITNESS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

 

DANCE CARDIO/ FITNESS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

 

DANCE CARDIO/ FITNESS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

19:00-20:00

DANCE CARDIO/ FITNESS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

DANCE CARDIO/ FITNESS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

DANCE CARDIO/ FITNESS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

20:00-21:00

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

PILATES

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

21:00-22:00

HIPS/ ABS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

HIPS/ ABS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

HIPS/ ABS

ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

 

Ν.Π.Δ.Δ. “ΘΟΡΙΚΟΣ” Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

 

 

ΩΡΕΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

ΤΡΙΤΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ/ ΩΡΕΣ

16:00-17:00

 

FAT BURNING

 

FAT BURNING

 

09:00-10:00

FAT BURNING

17:00-18:00

 

PILATES

 

PILATES

 

10:00-11:00

PILATES

18:00-19:00

 

FITNESS

TOTAL BODY

 

FITNESS

TOTAL BODY

 

11:00-12:00

FITNESS

TOTAL BODY

19:00-20:00

 

PILATES

 

PILATES

 

12:00-13:00

PILATES

20:00-21:00

 

PILATES

 

PILATES

 

13:00-14:00

PPILATES

21:00-22:00

 

PILATES

 

PILATES

 

 

                   

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή σας στα παραπάνω προγράμματα απαιτείται:

 • Αίτηση Συμμετοχής (παρέχεται από το γυμναστήριο)
 • Ιατρική Βεβαίωση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο και δύο (2) μικρές φωτογραφίες.

Η εγγραφή στα αθλητικά προγράμματα είναι 5 Ευρώ και η επανεγγραφή 3 Ευρώ. Η μηνιαία συνδρομή για όλα τα αθλητικά προγράμματα είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια στα 10,00 Ευρώ για έναν ή μία συμμετέχουσα και υπάρχει έκπτωση 10% για το δεύτερο μέλος της οικογένειας. Επιπλέον με την επιλογή δεύτερου προγράμματος σας παρέχεται έκπτωση 50%. Για τους τρίτεκνους η συμμετοχή είναι με έκπτωση 50% και για τους πολύτεκνους δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε :

 • ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ   Τηλ.:2292027391-2

       Ώρες εγγραφών καθημερινά 09:00-14:00

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Τηλ.:2292027087

      Ώρες εγγραφών καθημερινά  09:00-22:00

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ   Διεύθυνση: Αθ. Μπότση (Πλησίον Τροχαίας)

Ώρες εγγραφών Τρίτη- Πέμπτη- Σάββατο 16:00-22:00

Καλή Αθλητική χρονιά σε όλους!

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»

ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής

 Γνωστοποιεί μέσω της παρούσας ,

τις προτάσεις της μελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΠΣ» (Β1 Στάδιο).

Ανάδοχος: Σύμπραξη Μελετητών «Αικατερίνη Γεωργούλα –Αναστάσιος Κατσουλάρης»

Περιοχές μελέτης: Δ.Ε Λαυρίου με τους οικισμούς της και Τ. Ε.  Αγίου  Κωνσταντίνου

Και σας προσκαλεί

στην παρουσίαση που θα γίνει την Κυριακή 06/10/2019 στις 11.00 π.μ στο Μηχανουργείο Λαυρίου για να ενημερωθείτε για τις προτάσεις της μελέτης  και να εκφράσετε την γνώμη σας ως 12/10/2019.

Η παρουσίαση γίνεται βάσει των διατάξεων του Ν. 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2508/1997 και ισχύει βάσει του Ν. 4447/2016.

Συνημμένα αρχεία:

pdfΤεχνική Έκθεση – Περίληψη

Σχέδια

pdfΠ.2

pdfΠ.3.1

pdfΠ.3.2

pdfΠ.3.4

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Τα ζητήματα των υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα αυτά που απασχολούν τον Δήμο Λαυρεωτικής συζήτησαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκης Βορίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής, κ. Θανάσης Αυγερινός και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρης Λουκάς.
Κατά τη συζήτηση ετέθησαν, τόσο από τον Αντιπεριφερειάρχη, όσο και από τον Δήμαρχο, τα θέματα της ανάπτυξης του λιμανιού του Λαυρίου και της επέκτασης του Προαστιακού.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι εξετάζεται η υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων πάντοτε στο πλαίσιο μιας συνολικής εκτίμησης της βιωσιμότητάς τους και της αναπτυξιακής προοπτικής τους για την περιοχή. Διευκρίνισε δε ότι οι χρηματοδοτήσεις των έργων υπόκεινται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προϋπόθεση της οποίας είναι οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής δεσμεύθηκε να εξετάσει εξαντλητικά όλες τις εναλλακτικές προοπτικές για την ανάπτυξη του λιμένος Λαυρίου και της ευρύτερης περιοχής.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: “Θα αναπτύξουμε όλους τους δρόμους συνεργασίας και θα αυξήσουμε όσο μπορούμε τις πιέσεις μας ώστε όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής μας να μπουν στο τραπέζι και να πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις, προκειμένου να μπουν σε τροχιά υλοποίησης.”

Σελίδα 8 από 111
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe