Εγγραφή στο newsletter

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016 11:29

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

Θέμα: Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 13η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση δεύτερης (2ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016.

2. Ψήφιση τρίτης (3ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016.

3. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής»για τρία έτη.

4. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Σωματείων Δήμου Λαυρεωτικής οικον. έτους 2016.

5. Συζήτηση σχετικά με την δυνατότητα απαλλοτρίωσης γεωτεμαχίων ή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες τους στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. (υπ. αριθ. πρωτ. 1360/29-01-2016)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας στο οποίο θα στεγαστεί το Κέντρο Ανακύκλωσης του Δήμου Λαυρεωτικής.

7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των όρων σύμβασης προμήθειας καυσίμων (μεταφορά ποσού).

8. Λήψη απόφασης για επαναψήφιση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2016 για την εξόφληση τιμολογίων παρελθόντος έτους.

9. Έγκριση πρώτης (1ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν. Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2016.

10. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.3852/2010)

11. Έγκριση του υπ. αριθ. 01/2016 Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Λαυρεωτικής.

12. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (αριθ.πρωτ.3864/18-03-2016).

13. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν Δημοτικά Τέλη και Τ.Α.Π. (αριθ. πρωτ. 3827/18-03-2016)

14. Διαγραφή προσαυξήσεων από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν Δημοτικά Τέλη και Τ.Α.Π. (αριθ. πρωτ.4890/06-04-2016)

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ' ευθείας μέσω

της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Πρωτόκολλο

2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου

3. Γραφείο Δημάρχου

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe