Εγγραφή στο newsletter

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 2018

pdf3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

pdf4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ

pdf5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

pdf6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΟΣ , ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

pdf7η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

pdf8η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

pdf9η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

pdf10η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

pdf11η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

pdf12η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

pdf13η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

pdf14η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

pdf15η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

pdf16η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

pdf17η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡ.

pdf18η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

pdf19η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

pdf20η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

pdf21η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Κ΄ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

pdf22η ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ έως 5-2017

baner

 

 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe