Εγγραφή στο newsletter

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 2018

pdf227η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΠΚΔ Α.Π.4

pdf228η ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜ. ΕΚΠΡ.ΔΗΚΕΔΗΛ.

pdf229η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ

pdf230η ΑΠΟΦΑΣΗ6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

pdf231η ΑΠΟΦΑΣΗ 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ''ΘΟΡΙΚΟΣ''

pdf232η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2019

pdf233η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 2019

pdf234η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019

pdf235η ΑΠ. ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOW ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

pdf236 η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑ

pdf237η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣ

pdf238η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2019

pdf239η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗ

pdf240η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ

pdf241η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΠΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

pdf242η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

pdf243η ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

pdf244η ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

pdf245η ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

pdf246η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

pdf247η ΑΠΟΦΑΣΗ Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ Α'ΒΑΘΜΙΑΚ Β' ΒΑΘΜΙΑ

pdf248η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

pdf249η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

pdf250η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΡΥΧΩΝ

pdf251η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΩΝ

pdf252η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ. ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΑΛ

pdf253η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ με Τ.Π.Κ.Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ έως 5-2017

baner

 

 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe