Προεδρείο

Με την υπ’αριθμ. 51/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής είναι:

Πρόεδρος      Δημήτρης Λουκάς (του Βασιλείου)

Αντιπρόεδρος Ελ Αγιούμπ Ατάλλα

Γραμματέας    Ευαγγελία Βελετάκου

 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook