Εγγραφή στο newsletter

Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 21:56

Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την Δευτέρα  11η Ιουνίου   2018, ημέρα και ώρα 18:00, με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατανομή με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές - Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.
  3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης για έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ <<ΘΟΡΙΚΟΣ>>  Δήμου Λαυρεωτικής.
  4. Λήψη απόφασης για παράταση  σύμβασης με ΠΕΤΑ Α.Ε για την ολοκλήρωση του έργου «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) Και Υλοποίησης Δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας στο Πλαίσιο της Συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στο Σύμφωνο Δημάρχων για το κλίμα και την Ενέργεια».
  5. Λήψη απόφασης για παραχώρησης χώρου για την   ανέγερση  μνημείου Μικρασιατών   κατόπιν του υπ’ αριθ. 64/2018 εγγράφου του Συλλόγου Μικρασιατών – Κωνσταντινουπολιτών Λαυρεωτικής.
  1. Συζήτηση σχετικά δυνάμει του υπ. αριθ. πρωτ. 7662/30-05-2018 εγγράφου, κατόπιν αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων  του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρο 67 παρ.2 του Ν.3852/2010).

 

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

  1. Πρωτόκολλο
  2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου
  3. Γραφείο Δημάρχου

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe