Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 18:57

Πρόσκληση στην 23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 23η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 23 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  19:00, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την υποχρεωτική σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης στο Δήμο Λαυρεωτικής από 1η Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/α/11-03-2020) κατόπιν της υπ’αριθ.34 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ’αριθ.168/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΣΒΑΚ και συμπλήρωσή της ως προς την εξουσιοδότηση του Δημάρχου περί  αποδοχής και   υπογραφής   παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού  δεσμευμένου  λογαριασμού  προγράμματος  μέχρι τις 26-2-2021. (βλ σχετ. 150.6/2019 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 62ΘΣ46Ψ844-ΡΣ4)».
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με την επικαιροποίηση της υπ’αριθ.196/2014 απόφασης σχετικά με την ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμό ΟΑΕΔ (πρώην Ο.Ε.Κ.) και περί του καθορισμoύ της χρήσης αυτών για κάθε ένα κατάστημα ή αίθουσα.
 4. Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στην ΔΕΥΑΤΗΛ.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του

           Δήμου Λαυρεωτικής οικ. έτους του 2020.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2020, για τον έλεγχο του υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης για την Γ΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020  προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής.
 3. Λήψη απόφασης για την Κατανομή Φ.Η.Χ. στη ¨Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  στη ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨ του Δήμου Λαυρεωτικής.
 4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου ως συνηγόρου υπεράσπισης για τη νομική στήριξη και εκπροσώπηση τέως Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, ενώπιον του Β’ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 14ης Σεπτεμβρίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για τη μελέτη της υποθέσεως, σύνταξη και κατάθεση δικογράφου ενστάσεως του Δήμου Λαυρεωτικής στο ΥΠΕΚΑ κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31-7-2020 αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 3154 Β’), καθ’ ό μέρος αποφασίσθηκε να επιμερισθεί το ειδικό τέλος για τις μονάδες ΑΠΕ επί της νήσου Αγίου Γεωργίου καθ’ ολοκληρίαν υπέρ του Δήμου Ύδρας κατ' αποκλεισμό του Δήμου Λαυρεωτικής»
 6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης και εκπροσώπησης του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την ένδικη διαφορά με τις εταιρείες «ΖΙΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των κ.κ. Ζ. Καπλανίδη και Σ. Παπαγιάννη.
 7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση και συζήτηση της ασκηθείσας έφεσης κατά της αριθ. 218/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την αστική διαφορά με την εταιρεία ‘’ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG’’
 8. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ
 9. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση απόρων του Δήμου Λαυρεωτικής.

                                                                         

                                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe