Εγγραφή στο newsletter

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 11:35

Πρόσκληση στην 27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 27η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 2η  Δεκεμβρίου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18:30, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2020, για τον έλεγχο του υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής.
  2. Λήψη απόφασης για την Κατανομή Φ.Η.Χ.-2ηδόση- στη ¨Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  στη ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨ του Δήμου Λαυρεωτικής.
  3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της με αριθμό εισαγ. ΠΡ15860/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση»
  4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της με αριθμό εισαγ. ΠΡ15861/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση  σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
  5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για την α) άσκηση αγωγής κατά των εταιρειών ‘’ENERGA POWER TRADING A.E’’, ‘’ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΙΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.’’, HELLAS POWER Α.Ε’’ και του Αριστείδη ΦΛΏΡΟΥ,Β) λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης κλπ, κατά των ανωτέρω και οπουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρου φυσικού προσώπου».
  6. Λήψη απόφασης για απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου Κερατέας.
  7. Λήψη απόφασης για καταγγελία – λύση σύμβασης εντολής αορίστου χρόνου
  8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω παραχώρησης τους στη ΔΕΥΑΤΗΛ

                                                                                           

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe