Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021 17:44

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 5η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 9η  Μαρτίου  2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα  18:30, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2020.
 2. Λήψη απόφασης για την Α΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021  προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής.
 3. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4735 /2020 (Α' 83).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής.
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ.5/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. με θέμα «Έγκριση συνέχισης  απασχόλησης ΑΜΕΑ στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. μετά τη λήξη του προγράμματος του ΟΑΕΔ.
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ.6/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ με θέμα «Έγκριση συνέχισης  απασχόλησης ΑΜΕΑ στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. μετά τη λήξη του προγράμματος του ΟΑΕΔ».
 7. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης επικειμένων επί αιτήσεως της κ. Μαρίας Παπανικολάου
 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό  υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ)
 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου περί νομικής εκπροσώπησης αιρετού δυνάμει του αριθμ.2107/2020 κλητήριου θεσπίσματος.
 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής υπομνήματος επί της υπ’ αριθ. κατ. ΑΚ669/01.06.2020 αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε ο ίδιος ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά του Δήμου Μαρκοπούλου (υπόθεση εταιρείας ‘’ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ Α.Ε.’’  - ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ)».
 12. Λήψη απόφασης για την κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης για την απόρριψη της με αριθ. κατ. ΑΓ1567/2018 αγωγής του Δήμου Ύδρας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά κατά της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Ελληνικού Δημοσίου και εκπροσώπησης του Δήμου Λαυρεωτικής κατά την συζήτηση της αγωγής αυτής».
 13. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση  βιβλίων της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου στην εταιρεία Ορυκτοφίλων Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής.
 14. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.
 15. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’αριθ.130/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κερατέας με θέμα «Τροποποίηση ΟΤ 66 Σχεδίου Πόλης Κερατέας ως προς το χαρακτηρισμό τμήματος αυτού ως χώρου Νηπιαγωγείου».

                                                                                           

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe