Εγγραφή στο newsletter

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022 12:48

Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα  διεξαχθεί  η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου,, την 4η Φεβρουαρίου  2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  18:00, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 3. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 6. Αντικατάσταση και Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.»
 7. Ορισμός Αντιπροσώπου του Δήμου Λαυρεωτικής στη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής με τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν.4528/2018.
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής.
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής.
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημάρχου Λαυρεωτικής ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της αριθμ.10422/2021 απόφασης 5ου Μονομελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 12. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση και μεταφορά περιπτέρων στη Δ.Ε Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής σύμφωνα με άρθρο 76 του Ν.4257/2014
 13. Λήψη απόφασης για μεταβολές ή μη από την απογραφή πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2011 στους οικισμούς του Δήμου Λαυρεωτικής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe