Εγγραφή στο newsletter

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022 13:56

Πρόσκληση στην 20η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής

Σας καλούμε στην 20η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα  διεξαχθεί , την 13η  Δεκεμβρίου  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα  18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και β) του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), ήτοι για τους μεν συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, για τους δε συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας webex, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση των αναφερόμενων στο υπ’ αριθ. πρωτ. 1312228/08.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ύστερα από την ΑΖ20-510/18.10.2022 εισαγγελική παραγγελία.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ένατης (9ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής οφείλει να τηρήσει τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί, και να λάβει άμεσα απόφαση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας που διενεργήθηκε ύστερα από την ΑΖ20-510/18.10.2022 εισαγγελική παραγγελία.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                         

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

    ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe