Εγγραφή στο newsletter

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022 16:15

Πρόσκληση στην 23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η  Δεκεμβρίου   2022, ημέρα Τρίτη και ώρα  18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και β) του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), ήτοι για τους μεν συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, για τους δε συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας webex, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση  της υπ’ αριθ. 227/2018  (ΑΔΑ ΩΛ40ΩΛ1-ΔΙΘ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  για παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018», έως τις 28.02.2023, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 31.12.2018 σχετικής σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου».
  2. Λήψη απόφασης για Αποδοχή όρων εγκεκριμένου Δανείου σύμφωνα με το υπ’ αρ.ΑΠ (0)126721_22/2022 έγγραφο του Τ.Π.&Δ.
  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πληρωμής κοινοχρήστων κληροδοτήματος «Λαμπίας Μουσαγιά» και έγκριση μίσθωσης του διαμερίσματος.
  2. Λήψη απόφασης για συμπληρωματική Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής.
  3. Λήψη    απόφασης για την Δ΄  Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής.
  4. Λήψη  απόφασης για υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Λαυρεωτικής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe