Εγγραφή στο newsletter

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016 17:15

Πρόσκληση στην 32η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 32η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, την 30η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.        Ψήφιση ένατης (9ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016.

2.        Έγκριση της τέταρτης (4ης) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2016.

3.        Έγκριση της έκτης (6ης) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2016.

   Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων, προκύπτει από το γεγονός ότι παρέρχεται το οικονομικό έτος 2016 και υφίστανται οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει υποχρεωτικά να διευθετηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εύρυθμη οικονομική λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

4.        Λήψη απόφασης περί εξόφλησης από τον Δήμο Λαυρεωτικής των δαπανών ύψους 19.104,77 €, που πραγματοποιήθηκαν και τιμολογήθηκαν μέχρι 31/12/2015, σχετικές με το πρώην Τμήμα Ύδρευσης- Αποχέτευσης.

   Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από το γεγονός ότι με την λήξη του έτους 2016 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εκκρεμότητες πληρωμής των προαναφερθέντων τιμολογίων εφόσον αυτά έχουν τιμολογηθεί το έτος 2015.

5.        Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 9x9 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού 390.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

            Το κατεπείγον προκύπτει από το γεγονός ότι πρέπει να εγκριθεί η συγκεκριμένη μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός του έτους 2016, προκειμένου να αποσταλεί στην Περιφέρεια Αττικής η οποία θα δρομολογήσει την υλοποίησή του, την πλήρη χρηματοδότησή του και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης στις αρχές του έτους 2017.

      Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                               

                                                                                        

 

                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               

 

                     

                       Λαύριο  28/12/2016

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

                       Αριθ. πρωτ.: 21241

 

  ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Ταχ. Δ/νση:   Κουντουριώτη 1

                        Λαύριο Τ.Κ 19500

   Πληροφορίες: κ. Κ. Ξέστερνου

   Τηλέφωνο:    22923 20165

   Fax:              22920 22413

   WEB ADDRESS: www.lavreotiki.gr

Προς: 1. κ. Δήμαρχο Λαυρεωτικής

           2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

           3. Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ»

           4. Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ»

       

  Κοιν.: Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου  Δ.Ε. Λαυρίου.

               Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου  Δ.Ε. Κερατέας.

               Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου  Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου.

 

Θέμα:  Πρόσκληση στην 32η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου                          του Δήμου Λαυρεωτικής.

 

Σας καλούμε στην 32η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, την 30η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.        Ψήφιση ένατης (9ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016.

2.        Έγκριση της τέταρτης (4ης) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2016.

3.        Έγκριση της έκτης (6ης) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2016.

   Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων, προκύπτει από το γεγονός ότι παρέρχεται το οικονομικό έτος 2016 και υφίστανται οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει υποχρεωτικά να διευθετηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εύρυθμη οικονομική λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

4.        Λήψη απόφασης περί εξόφλησης από τον Δήμο Λαυρεωτικής των δαπανών ύψους 19.104,77 €, που πραγματοποιήθηκαν και τιμολογήθηκαν μέχρι 31/12/2015, σχετικές με το πρώην Τμήμα Ύδρευσης- Αποχέτευσης.

   Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από το γεγονός ότι με την λήξη του έτους 2016 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εκκρεμότητες πληρωμής των προαναφερθέντων τιμολογίων εφόσον αυτά έχουν τιμολογηθεί το έτος 2015.

5.        Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 9x9 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού 390.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

            Το κατεπείγον προκύπτει από το γεγονός ότι πρέπει να εγκριθεί η συγκεκριμένη μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός του έτους 2016, προκειμένου να αποσταλεί στην Περιφέρεια Αττικής η οποία θα δρομολογήσει την υλοποίησή του, την πλήρη χρηματοδότησή του και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης στις αρχές του έτους 2017.

      Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                               

                                                                                        

 

                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή: 1. Πρωτόκολλο 2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου 3. Γραφείο Δημάρχου 4. Γενικό Γραμματέα Δήμου Λαυρεωτικής

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe