Εγγραφή στο newsletter

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017 12:10

Πρόσκληση στην 1η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στην 1η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, την 18η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, με το ακόλουθο θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των εργασιών αποτύπωσης και ελέγχου ορίου οικιστικών πυκνώσεων με ιώδες περίγραμμα, σύμφωνα με το αρ. 23 του Ν. 4389/2016.

   Το κατεπείγον του ανωτέρω θέματος προκύπτει εκ του γεγονότος, ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3889/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν.4389/2016 (παρ. ΙΑ άρθρο 153) και κατόπιν της υπ. αριθ. 34844/20-08-2016 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 145/Α.Α.Π./20-07-2016), έως τις 20/01/2017, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τα οριζόμενα εκ του νόμου «ιώδη περιγράμματα» των οικιστικών πυκνώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής.

     Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).                                                                              

                                                                                  

                                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                       ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή: 1. Πρωτόκολλο 2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου 3. Γραφείο Δημάρχου 4. Γενικό Γραμματέα Δήμου Λαυρεωτικής

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe