Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017 20:51

Πρόσκληση στην 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής

 

 

Σας καλούμε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, την 30η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

1.        Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015

 

2.    Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015.

 

3.        Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015.

 

4.        Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015.

 

5.        Επικαιροποίηση της υπ. αριθ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

 

6.        Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή ποσοστού εξ αδιαιρέτου αποκλειστικής κυριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής σε οικόπεδο ευρισκόμενο στο Ο.Τ 1011-02 εντός του «Επιχειρηματικού Πάρκου Κερατέας τύπου Β΄» με οικόπεδο αποκλειστικής κυριότητος της «ΒΕΠΕ Κερατέας Α.Ε» ευρισκομένου στο Ο.Τ 1009-07Ν

 

7.        Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ»

 

8.        Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στο Πρόγραμμα: «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξεις Μαθητείας» του ΥΠ.Π.Ε.Θ και την διάθεση – δέσμευση θέσεων Μαθητείας για άνεργους πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ , σύμφωνα με το αρ. 66 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α΄/11-06-2016)

 

9.        Έγκριση Αποδοχής της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5002405 ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020.»

 

10.     Συγκρότηση της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11 Α του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

11.     Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού  (άρθρο 221 παρ. 11 Β του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

12.     Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής τροφίμων 9άρθρο 221 παρ. 11 Β του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

13.     Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής καυσίμων - λιπαντικών (άρθρο 221 παρ. 11 Β του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

14.     Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής ειδών καθαριότητας & φαρμακευτικού υλικού (άρθρο 221 παρ. 11 Β του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

15.     Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής οικοδομικών - ασφαλτικών υλικών συντήρησης κτιρίων (άρθρου 221 παρ. 11 Β του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

16.     Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού μηχανογράφησης & πληροφορικής (άρθρο 221 παρ. 11 Β του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

17.     Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής γραφικής ύλης, εκτυπωτικού υλικού, φωτοαντιγραφικού χαρτιού (άρθρο 221 παρ. 11 Β του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

18.     Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής λοιπών προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11 Β του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

19.     Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητα ς-ηλεκτροφωτισμού – πρασίνου (άρθρο 221 παρ. 11 Ε του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

20.     Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων (άρθρου 221 παρ. 11 Ε του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

21.     Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης & επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων 9άρθρου 221 παρ. 11 Ε του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

22.     Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής λοιπών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11 Ε του Ν.4412/2016) για θητεία μέχρι 31/12/2017.

 

23.     α) Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Λαυρεωτικής για θητεία μέχρι 31/12/2017 (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81) και β) Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα για την συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής με θητεία μέχρι 31/12/2017 (άρθρα 7 & 9 Π.Δ. 270/1981 & άρθρα 186 παρ. 5 & 191 Ν. 3463/2006).

 

24.     Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών και ενός (1) μέλους (προερχόμενου από τους φορολογούμενους δημότες μαζί με τον αναπληρωτή του) για την συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Λαυρεωτικής, για τη θητεία μέχρι 31/12/2017 (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 5 του Ν. 1406/83, παρ. 8 άρθρου 7 Ν. 2307/95). 

 

25.     Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006) για θητεία μέχρι 31/12/2017

 

26.   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων με αξία μέχρι 5.869,41Ευρώ.

 

     

 

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

  ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ

 

 

Εσωτερική Διανομή: 1. Πρωτόκολλο 2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου 3. Γραφείο Δημάρχου 4. Γενικό   Γραμματέα Δήμου Λαυρεωτικής

 

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe