Εγγραφή στο newsletter

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 15:33

Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 23η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2017 για τον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.
 3. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 4. Λήψη απόφασης για την Β’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 5. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».
 6. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ».
 7. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ».
 8. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
 9. Τροποποίηση (επέκταση και περικοπή) της από 20.01.2017 Σύμβασης Επισκευής – Συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών, με την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
 10. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
 11. Λήψη απόφασης για την κάλυψη γευμάτων καθηγητών και φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεκμηρίωσης των Παραστάσεων του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος.
 12. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Λαυρεωτικής και Αντιδημάρχου Παναγιώτη Τσίκλου στην πόλη Μόναχο της Γερμανίας.
 13. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016.
 14. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη του προγράμματος της δακοκτονίας και περί αποδοχής της εισφοράς της δακοκτονίας, η οποία βαρύνει τους ελαιοπαραγωγούς.
 15. Έγκριση εξόδων-κοινοχρήστων Ιδρύματος Ευλαμπίας Μουσαγιά.
 16. Επιστροφή ποσού από καταβολή Δημοτικών Τελών λόγω ηλεκτροδότησης.
 17. Επιστροφή ποσών από καταβολή Τέλους 0,5% Ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων.

   Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                    

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Πρωτόκολλο          

2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου

3. Γραφείο Δημάρχου

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe