Εγγραφή στο newsletter

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 15:36

Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 16η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α’).
  2. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.
  3. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
  4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
  5. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης αξιοποίησης ακινήτου με σκοπό με σκοπό την λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου Νοτιανατολικής Αττικής και Νότιας Αθήνας.

   Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                    

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Πρωτόκολλο          

2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου

3. Γραφείο Δημάρχου

 

   Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                    

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Πρωτόκολλο          

2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου

3. Γραφείο Δημάρχου

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe