Σάββατο, 08 Ιουλίου 2017 20:11

Πρόσκληση στην 16η αναβληθείσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής

Σας καλούμε στην 16η αναβληθείσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 10η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ψηφισμένου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής (υπ. αριθ. 192/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του Ν. 3463/2006 , με τα ακολούθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας της Μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β΄ κατοικίας «ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής της Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως ΚΕΡΑΤΕΑΣ.
 3. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας "ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ή ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ" Δήμου Κερατέας».
 4. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης : «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.».
 5. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελέτης «Κτηματογραφική αποτύπωση – μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας – υδραυλική μελέτη ρεμάτων για την πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας Σπηλιαζέζα και Αγιασμόθι» της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου – Δημοτικού Σταδίου ‘’Παναγιώτης Βογιατζής’’ του Δήμου Λαυρεωτικής.
 7. Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Παροχή Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής» της Πράξης «Παροχή Βασικών Αγαθών : Συσσίτιο Δήμου Λαυρεωτικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003693».
 8. Έγκριση τρίτης (3ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2017.
 9. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2016.
 10. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2016.
 11. Αποζημίωση επικείμενων επί αιτήσεως του κ. Δημητρίου Λιέπουρη για λογαριασμό του πατέρα του κ. Σταματίου Λιέπουρη.
 12. Λήψη απόφασης περί παραγραφής – διαγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου Λαυρεωτικής.
 13. Ενημέρωση και Απολογισμός ενεργειών για τα αδέσποτα του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).                                                                                                       

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Πρωτόκολλο    

2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου

3. Γραφείο Δημάρχου

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big