Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 11:56

Πρόσκληση στην 11η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 6 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Αίτημα προς το Δήμο Λαυρεωτικής για σύνταξη μελετών προμηθειών και εργασιών, καθώς και διάθεση των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών που θα συνεπικουρήσουν στη λειτουργία της εταιρείας λόγω έλλειψης σχετικού προσωπικού.
 2. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
 3. Ανάθεση κατάρτισης και σύνταξης νέων μισθώσεων, σε συνέχεια των μισθώσεων που ήδη έχουν συναφθεί από το Δήμο Λαυρεωτικής και έχουν παραχωρηθεί προς την εταιρεία προς χρήση και εκμετάλλευση δυνάμει της 40/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου σε πληρεξούσιους δικηγόρους, έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24%
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ξύλινων αλλαξιέρων.
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια καθισμάτων (παγκάκια).
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων & ακτών Φ.Π.Α. 24%.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισης.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe