Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017 12:53

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής, με διακριτικό τίτλο Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ., σε Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Κουντουριώτη 1 στο Λαύριο Αττικής, την 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της υπερδωδεκάμηνης χρήσης 10/5/2010-31/12/2011 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 3ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 4ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 5ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 6ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπερδωδεκάμηνη χρήση 2011 καθώς και τις χρήσεις 2012,2013,2014 και 2015.

Θέμα 7ο: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τις χρήσεις 01/01/2016-31/12/2016 και 01/01/2017-31/12/2017.

Θέμα 8ο: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την υπερδωδεκάμηνη χρήση 2011 καθώς και τις χρήσεις 2012, 2013, 2014 και 2015.

Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Λαύριο, 7 Δεκεμβρίου 2017

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe