Εγγραφή στο newsletter

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017 18:45

Πρόσκληση στην 8η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 4 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χώρων και ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής για χρήση και εκμετάλλευση, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 40/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.
  2. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ.
  3. Κατάρτιση και σύνταξη νέων μισθώσεων, σε συνέχεια των μισθώσεων που ήδη έχουν συναφθεί από το Δήμο Λαυρεωτικής και έχουν παραχωρηθεί προς την εταιρεία προς χρήση και εκμετάλλευση δυνάμει της 40/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
  4. Εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο της ΔΑΝΕΤΑΛ προς ορισμό νομικών συμβούλων για παροχή νομικών συμβουλών και σύνταξη μισθωτηρίων σε εκτέλεση της ανωτέρω 3 αποφάσεως και της 18/2017 αποφάσεως του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ, περί   Κατακύρωσης και έγκρισης του από 28.6.2017 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 67/16.6.2017 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.
  5. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 57/14.6.2017 αίτηση του Χάλαρη Γεωργίου για παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση μηχανημάτων παιδικής ψυχαγωγίας.
  6. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30/9.6.2017 αίτηση της Παναγιωτοπούλου Μαρίας για παραχώρηση θέσης στο οικόπεδο στο Ο.Τ. 169 (πίσω από Γαλλική Σκάλα) για εγκατάσταση Λούνα Πάρκ – Παιδότοπου για τη θερινή περίοδο.

Ο πρόεδρος

της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe