Εγγραφή στο newsletter

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022 19:01

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ»

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016 και του ν. 4605/2019, όπως τροποποιήθηκε από τον 4782/2021) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ»

CPV: 45453100-8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 1.451.612,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

 

pdf1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

pdf2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

pdf3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

pdf4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ

pdf5. ΗΜ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

pdf6. ΕΣΥ

pdf7. ΣΑΥ

pdf7.1. Σ.Α.Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΣΕΩΝ

pdf8. ΦΑΥ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 367 (Ω3Ξ7ΩΛ1-ΕΥΟ)

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21 12 2022

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe