Εγγραφή στο newsletter

Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018 12:02

Οικογενειακός Ιατρός – Οδηγίες εγγραφής

Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ και λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας. Η εγγραφή σε Οικογενειακό Ιατρό είναι απαραίτητη καθώς με την αρχή της νέας χρονιάς ο θεσμός αυτός λαμβάνει υποχρεωτική μορφή.

Οι πολίτες που δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 θα χάσουν τη δυνατότητα προληπτικού ελέγχου.

Να θυμάστε ότι:

 • Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή σας.
 • Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.
 • Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.

Η αίτηση εγγραφής γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε με επίσκεψη σε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Τοπική Μονάδα Υγείας – ΤΟΜΥ) ή σε συμβεβλημένο οικογενειακό γιατρό (παθολόγο, γενικό γιατρό, παιδίατρο).

Αίτηση μέσω εφαρμογής:

 1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.
 2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).
 3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.
 4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
 5. Εκτύπωση της αίτησης.

Αίτηση σε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Απαραίτητο να προσκομίσετε ένα έγγραφο ταυτοποίησης και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για την ολοκλήρωση της αίτησης και θα σας ζητηθεί να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα παραλάβετε την αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά.

Η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη μετά την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση μαζί με:

 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Ειδική Περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται:

 • Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe