Εγγραφή στο newsletter

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 12:57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Παιδίατρο, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022».

 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe